22 oktober 2018

Welkom aan Cortoclinics

Per 1 oktober 2018 is Nanne Kort van Cortoclinics gevestigd in het Medisch Centrum Schijndel. Cortoclinics is gespecialiseerd in Heup- en Knieartrose en prothesiologie. Het bewegingsapparaat vormt een centraal aspect van het mens-zijn. Gepokt en gemazeld als specialist in diverse ziekenhuizen heeft Nanne Kort goed in beeld wat er in de gezondheidszorg in het algemeen en in de orthopedische praktijk in het bijzonder beter kan. ”Beter moet”, zegt Kort met enige nadruk. “Het roer moet om! Iemand met een orthopedisch probleem is niet ziek. Er moet enkel een mechanisch defect worden hersteld, waarbij mensen niet als patiënt maar als mondige consument worden behandeld in een bij voorkeur niet-medisch aandoende omgeving.
Care en cure in een state-of-the-art concept. We doen aan "geneeskunst"; de mens staat centraal.