20 februari 2016

Persbericht comité van aanbeveling

Met grote zorgvuldigheid heeft het Bestuur van Medisch Centrum Schijndel (MCS) gezocht naar een aantal prominente personen met een maatschappelijke sleutelpositie, die het MCS een warm hart toedragen. Deze zoektocht is meer dan geslaagd. Met trots meldt het  Bestuur dat het  Comité van Aanbeveling bestaat uit:

- Mevrouw J. Eugster-van Bergeijk (Jetty), Burgemeester van Schijndel
- De heer  Mr. L. Deterink (Louis), ex partner Deterink advocaten en notarissen, curator voor o.a. Daf, Fokker, Verolme en LG Philips Displays
- De heer Drs. J. Dat (Joop), directeur Stratecution, ex business en marketing manager bij onder meer Philips Lighting, Corporate Philips staffuncties in strategie, marketing en kwaliteits- management (gepensioneerd)
- De heer P. Roozendaal (Peter), ex wethouder Sociale Zaken en voorzitter regionale overlegtafels Wmo en jeugdzorg
- De heer G. Mulder (Gerard), directeur van Brocacef, marktleider, verzorgt ongeveer 1/3 van alle geneesmiddelen -leveranties.

Bijeenkomst
T
ijdens de eerste bijeenkomst van het Comité van Aanbeveling hebben de leden de missie en visie van MCS van harte onderstreept. De leden zegden tot dat zij op zowel persoonlijk als professioneel vlak het werk van MCS willen stimuleren. Het bestuur van MCS hecht veel waarde aan het Comité en is ervan overtuigd dat de leden met hun inzet, bekendheid en uitstraling de slagvaardigheid van MCS kunnen vergroten.

Op de foto ontbreekt Gerard Mulder.