27 oktober 2015

Dorpsraad Wijbosch vervoert patiënten naar MCS

Dorpsraad Wijbosch is mede ondertekenaar van de subsidieaanvraag bij de Provincie Noord-Brabant voor de ontwikkeling van een Buurtkliniek, het Medisch Centrum Schijndel. De Dorpsraad onderzoekt welke rol zij kan vervullen met een groep vrijwilligers in het vervoer van en naar het Medisch Centrum Schijndel van patiënten uit Schijndel en Wijbosch. De Dorpsraad wil op een duurzame energievriendelijke manier dit vervoer gaan realiseren, met electrische autobusjes. Verdere uitwerking overleg over deze vervoersmogelijkheden vindt plaats in afstemming met de Stichting Medisch Centrum Schijndel.