3 mei 2016

Bezoek Commissaris van de Koning

Op donderdag 26 mei komt Wim van de Donk, Commissaris van de Koning op bezoek in Schijndel. Het gemeentebestuur is trots op de ontwikkelingen in het Medisch Centrum en heeft daarom besloten om ook een bezoek te brengen aan het Medisch Centrum Schijndel. Tussen 10.30 en 11.30 uur staat dit bezoek ingepland. De Commissaris zal samen met het voltallige gezelschap rondgeleid worden door het gebouw door de directie.  De Provincie Noord-Brabant heeft aan het Medisch Centrum vanuit de Leefbaarheidssubsidie gelden toegekend voor de doorontwikkeling van dit centrum, ook wel Buurtkliniek genoemd. De ontwikkelingen in de zorg in het algemeen maar meer in het bijzonder de innovatieve aanpak in Schijndel worden door de Provincie op de voet gevolgd.