24 juni 2016

Eerstelijnsverblijf in Medisch Centrum Schijndel

In een eerstelijns verblijf herstellen (vaak oudere) patiënten tijdelijk omdat het onverantwoord is om al naar huis te gaan.  Dit kan vanuit het ziekenhuis wanneer het bijvoorbeeld na een heupfractuur onverantwoord is om al naar huis te gaan, maar ook vanuit de thuissituatie als vanwege een achteruitgang in de gezondheidssituatie een kortdurende opname nodig is. Door dit goed te regelen wordt eraan bijgedragen dat mensen niet onnodig op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komen of onnodig lang in het ziekenhuis blijven.

Het gaat hier om medisch noodzakelijke kortdurende verblijfszorg in de eerste lijn – onder (eind)verantwoordelijkheid van een huisarts - waarvan is vastgesteld dat:
• Opname in het ziekenhuis medisch gezien niet noodzakelijk is;
• De behoefte aan verblijf niet structureel is; en
• Terugkeer naar huis wordt verwacht en zicht op herstel is mogelijk.

​Medisch Centrum is in gesprek met zorgverzekeraars en gemeente Schijndel om een huisartsenhospitaal in haar Centrum te realiseren. Vanaf 1 januari lijkt deze voorziening binnen het zorgverzekeringspakket afgesloten te kunnen worden. We houden u op de hoogte!