Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft aan het Medisch Centrum Schijndel een subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een medisch centrum met anderhalvelijns zorg. Deze subsidie is verstrekt omdat het MCS samen met de dorpscoöperatie Wijbosch als burgerinitiatief een buurtkliniek in al haar facetten ontwikkelt. De subsidie komt uit de gelden vanuit Leefbaarheid.