Comité van Aanbeveling

Het Medisch Centrum heeft het vijf prominente personen met een maatschappelijke sleutelpositie gevonden die volledig achter haar visie en missie staat. De volgende personen vormen sinds de start van het centrum het comité:

- Mevrouw J. Eugster-van Bergeijk (Jetty), voormalig burgemeester van Schijndel, waarnemend burgemeester van Reusel
- De heer  Mr. L. Deterink (Louis), ex partner Deterink advocaten en notarissen, curator voor o.a. Daf, Fokker, Verolme en LG Philips Displays
- De heer Drs. J. Dat (Joop), directeur Stratecution, ex business en marketing manager bij onder meer Philips Lighting, Corporate Philips staffuncties in strategie, marketing en kwaliteitsmanagement (gepensioneerd)
- De heer P. Roozendaal (Peter), ex wethouder Sociale Zaken en voorzitter regionale overlegtafels Wmo en jeugdzorg
- De heer G. Mulder (Gerard), directeur van Brocacef, marktleider, verzorgt ongeveer 1/3 van alle geneesmiddelenleveranties.