Comité van Aanbeveling

Het Medisch Centrum heeft het vijf prominente personen met een maatschappelijke sleutelpositie gevonden die volledig achter haar visie en missie staat. De volgende personen vormen sinds 1 februari 2016 het comité:

- Mevrouw J. Eugster-van Bergeijk (Jetty), voormalig burgemeester van Schijndel, waarnemend burgemeester van Reusel
- De heer  Mr. L. Deterink (Louis), ex partner Deterink advocaten en notarissen, curator voor o.a. Daf, Fokker, Verolme en LG Philips Displays
- De heer Drs. J. Dat (Joop), directeur Stratecution, ex business en marketing manager bij onder meer Philips Lighting, Corporate Philips staffuncties in strategie, marketing en kwaliteitsmanagement (gepensioneerd)
- De heer P. Roozendaal (Peter), ex wethouder Sociale Zaken en voorzitter regionale overlegtafels Wmo en jeugdzorg
- De heer G. Mulder (Gerard), directeur van Brocacef, marktleider, verzorgt ongeveer 1/3 van alle geneesmiddelenleveranties.